All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Poszukaj w Google  •  Data Modyfikacji:  •  Data Utworzenia: Czerwiec 5, 2016

Księga Mądrości Koheleta (kaznodziei Salomona)Księga Mądrości Koheleta przeredagowana przez RWD. Księga Mądrości Syracha tłumaczona od początku na podstawie dostępnych tłumaczeń polskich, jak i angielskich księgi.Spis akronimów:Spis akronimów.

BWP Biblia Warszawsko-Praska, 2001 r., wydanie trzecie (poprawione);
BB Biblia Brzeska 1563 r., transkrypcja typu ‘B’, wydanie pierwsze.
BG Biblia Gdańska, 1632 r., public domain.
BJW Biblia Jakuba Wujka, 1594-96 (1599) r., transkrypt typu ‘A’.
BT Biblia Tysiąclecia, 2005 r., wydanie V
BW Biblia Warszawska, 1998 r.
EIB Przekład Dosłowny Nowego Testamentu, 2002 r.
NBG Nowa Biblia Gdańska (NT), 2004 r.
BEB Basic English Bible, public domain.
YLT Young's Literal Translation of Holy Bible, Edinburgh, 1898 r. (1862 r.), public domain.
ASV The American Standard Version, 1901 r., public domain.
WEB World English Bible, public domain.
WB Webster Bible, 1833 r., public domain.
KJV King James Version, 1611 r., public domain.
BW Biblia warszawska
RWD Ja, Rafał Łepik.

Tu możesz pobrać pliki komputerowe z Bibliami, które są Public DomainI

01. Kazania Dawida dla syna - Salomona, króla w Jeruzalem. 02. (BG) Marność nad marnościami, powiedział kaznodzieja; marność nad marnościami, i wszystko marność. 03. (BW) 04. (BG) Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje; lecz ziemia na wieki stoi. 05. (BJW) Co więcej ma człowiek ze wszystkiej prace swej, którą się pracuje pod słońcem? 06. (BJW) Rodzaj przemija, i rodzaj nadchodzi: a ziemia na wieki stoi. 07. (BG) Wszystkie rzeki idą do morza, wszakże morze nie wylewa; do miejsca, z którego rzeki płyną, wracają się, aby zaś stamtąd wychodziły. 08. (BB) Wszytkie rzeczy są trudniejsze niż je człowiek wymówić może, tak iż oko widząc je nie może ich pojąć, a ucho słysząc nie napełni się nimi. 09. (BB) Cóż wżdy jest, co było? Tożci też i będzie. Cóż jest, co się stało? Tożci się zstanie, a nie masz nic nowego pod słońcem. 10. (BWP) 11. (BB) Nie masz-ci pamiątki rzeczam pierwszym i też tem, które będą pośledniejsze, ani o nich wspomioną ci, którzy potym nastaną. 12. (BWP) Ja, (Kohelet), panowałem w Jerozolimie jako król nad całym Izraelem. 13. (BJW) I umyśliłem w sercu mojem szukać i dowiadować się mądrze o wszystkiem co się dzieje pod słońcem. (Tę zabawkę nagorszą dał Bóg synom człowieczym, aby się nią bawili). 14. (BW) 15. (RWD) Bo nie wszystko, co jest krzywe da się wyprostować, a z tego, czego Ci nie dostaje, nie możesz skorzystać. 16. (BG) Przetoż takiem myślał w sercu swem, mówiąc: Otom ja uwielbił i rozszerzył mądrość nad wszystkich, którzy byli przed mną w Jeruzalemie, a serce moje dostąpiło wielkiej mądrości i umiejętności. 17. (BG) + (RWD) "I przyłożyłem do tego serce moje, abym poznał mądrość i umiejętność, szaleństwo i głupstwo;" alem poczuł, iż to, co zrozumiałem, stało się utrapieniem mego ducha. 18. (BB) + (RWD) Albowiem gdzie wiele mądrości, tym więcej dostrzega się kłopotów, a każde poznanie, jest okupione cierpieniem.

II

01. (BJW) Śmiech poczytałem za błąd: a do wesela rzekłem: Co się darmo zwodzisz? 02. (BWP) 03. (BB) Umyśliłem w sercu moim, abych zawściągnął ciała mego od wina, a iżbych serce swe przywiódł ku mądrości, hamując je od szaleństwa, ażebych oglądał, które by szczęście było synów ludzkich, którzy pracują pod niebem przez wszytek czas żywota swego. 04. (BW) 05. (BG) naczyniłem sobie ogrodów, i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelakiego owocu; 06. (BT) 07. (BJW) Nabyłem sobie sług i służebnic, i miałem czeladź wielką: stada też, i wielkie trzody owiec nadewszystkie, którzy przedemną byli w Jeruzalem. 08. (BB) Zgromadziłem też sobie śrebro i złoto i zacne klejnoty królewskie z rozmaitych krain; sprawiłem też sobie śpiewaki i śpiewaczki, k temu rozkoszy synów ludzkich niewiasty na wybór brańce. 09. (BJW) I przeszedłem bogactwem wszystkie, którzy przedemną byli w Jeruzalem: mądrość też została ze mną. 10. (BB) + (RWD) Jeno dla tego, że - choć - wszytko, czego pożądały oczy moje, nie zabraniałem im, anim odmawiał sercu mojemu żadnego wesela, abowiem serce ma wesele z trudów swoich, i toć był (i mój) dział ze wszytkiej mej roboty. 11. (BJW) A gdym się obrócił ku wszystkim dziełom, których naczyniły ręce moje: i ku robotam, w którychem się próżno pocił, obaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli, a iż nic nie trwa pod słońcem. 12. (BW) + (RWD) I znowu zacząłem rozmyślać nad mądrością, szaleństwem i głupotą, bo cóż innego czyni człowiek, który ma być królem, jeżeli (włanie) nie to, co i ja i inni już czynili. 13. (BB) I obaczyłem ja, iż jest pożyteczniejsza mądrość a niż głupstwo, tak jako jest pożyteczniejsza światłość, niżli ciemność. 14. (BB) Mądry człowiek jest na wszem opatrzny, ale szalony chodzi w ciemnościach i poznałem też to, że jest dokończenie wszystkich jednakie. 15. (BG) Dlategom rzekł w sercu mojem: Mali mi się tak dziać, jako się głupiemu dzieje, przeczżem go ja tedy mądrością przeszedł? Przetożem rzekł w sercu mojem: I toć jest marność. 16. (BJW) + (RWD) Bo, nie będzie bowiem pamięci - tak czynów mądrego jako i głupiego - na wieki, a potomne czasy zapomnieniem wszystko zarówno pokryją: umiera uczony, także jako* nie uczony (* - sięgnij do słownika). 17. (BW) 18. (BT) 19. (BB) A któż wie, będzie li mądry, abo szalony? Wszakoż jednak będzie panował we wszystkiej pracy mojej około której robił, mądrze sobie poczynając pod słońcem, a wżdy i to jest próżność. 20. (BWP) 21. (BW) 22. (BW) 23. (BG) Ponieważ wszystkie dni jego są bolesne, a zabawa jego jest frasunek, tak iż i w nocy nie odpoczywa serce jego. I toć jest marność. 24. (BT) 25. (BG) Abowiem któżby mógł hojniej jeść i używać rozkoszy niżli ja - król? 26. (BWP) + (RWD) Ale Bóg daje to ludziom, w których sobie upodobał. To ich obdarzył mądrością, wiedzą i radością. A są też ludzie, których całe życie jest zmarnowane. To są ci, którzy z braku wiedzy muszą się trudzić, a z braku mądrości mogą stracić, jakby zostawili innemu, temu który się podoba Bogu. I toć jest marność i pogoń za wiatrem.

III

01. (BJW) + (RWD) Wszystkie rzeczy mają czas, a swym zamierzonym przebiegiem przemija wszystko pod słońcem: 02. (BT) 03. (BWP) 04. (BW) 05. (BB) (Jest) rozwalać kamienie i czas je zbierać; czas obłapiać i czas obłapiania przestawać. 06. (BG) (Jest) czas szukania, i czas stracenia; czas chowania, i czas odrzucenia, 07. (RWD/KJV) (Jest) czas gdy powstają dziury, i czas na to aby je zszywać; jest znamienny czas milczenia, i czas aby przemówić. 08. (KJV) (Jest) czas dla miłości, oraz czas aby nienawidzić; czas na wojnę, i czas zachowania pokoju. 09. (BWP) + (RWD) Jeżeli ktoś - coś z tego - czyni, to co mu z tego (pewnego), że tak się trudzi? 10. (BW) + (RWD) I widząc żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. 11. (RWD/KJV) + (BJW) Zrozumiałem, że: Wszystko uczynił dobre czasu swego, i potrzebę świata (podał rozbiór) w sercach naszych, ale tak, aby nie nalazł człowiek sprawy, którą uczynił Bóg od początku aż do końca, (poprzez ograniczenie życia). 12. (RWD/KJV) + (BB) Tedy wiem, iż nic lepszego nie jest jednako, z radością, aż ci poczciwie się zachować w żywocie swoim. 13. (RWD) + (BT) + Bo też, że człowiek je i pije, i doznaje dóbr ze swej pracy, to wszystko dar Boga. 14. (RWD/KJV) + (BG) + (BWP) Teraz już doznałem, że wszystko, co przez Boga, jest wiecznotrwałe, i że się do tego nic nie może przydać, ani z tego co ująć; a czyni to Bóg, aby się bali oblicza jego. 15. (BW) + (BB) To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna; bo Bóg rzeczy przyszłe z przeszłymi złączy. 16. (BB) + (KJV) + (RWD) Nadto-m widział pod słońcem miejsce sądów, kędy jest zaniedbanie, kędy w miejsce sprawiedliwości, jest bezbożność. 17. (RWD/ALL) I me serce żekło: Zarówno siewców sprawiedliwości i niezbożnego Bóg sądzić będzie, i to, że czas każdej z tych rzeczy tedy będzie. 18. (BB) + (RWD) K temum ja rzekł - w sercu moim - o sprawie synów ludzkich, iż pomimo, że tak są od Boga sprawieni, i by okazali, iż sami z siebie mogą być podobnymi bydłu. 19. (RWD/KJV) + (BJW) Przetoż jednakie jest dokończenie człowieka i bydląt, i równy stan obojga: jako umiera człowiek, tak i one umierają: i jednako tchną wszystkie, i nie ma człowiek nic więcej nad bydlę: wszystko tu jednako podległo marności. 20. (BB)Wszytko idzie na jedno miejsce, a wszytko jest z prochu i zasię wszytko w proch się obróci. 21. (BG) + (BJW) + (RWD) A któż wie jeśli duch człeka wzrasta, a jeśli duch bydlęcy - teraz - chyli się ku ziemi? 22. (BWP) + (RWD) Tak więc powiedziałem sobie w końcu: Nie ma innego szczęścia, prócz to, które człowiek może sobie sam stworzyć własnymi rękami, bo tylko taki jest los człowieka, bo i przecież, kto może obdarować człowieka, tym żeby mógł już cieszyć się, tym, co dopiero kiedyś - po nim - przyjdzie?

IV

01. (RWD/KJV) + (BB) Wobec czego żem wrócił do rozważania sprawiedliwości, które są pod słońcem, a oto widziałem łzy uciśnionych, którym nie było pocieszyciela i mieli moc nad nimi ci, którzy je uciskali, a nie był nikt, co by je pocieszył. 02. (RWD) Przetoż, bardziej błogosławiłem tym którzy byli trupami, niż tym oskarżanym, którzy póki co przeżyli. 03. (BJW) A miałem za szczęśliwego nad obyudwu, który się jeszcze nie narodził, ani wiedział złego, które się dzieje pod słońcem. 04. (RWD) Zacząłem więc od początku, i patrząc na pracę ludzi, widział że, nawet każde powodzenie w niej, jest ku zazdrości jednym drugim, i że Ci mają z tego powodu utrapienie ducha, i iż ci ino pogonią za wiatrem. 05. (BJW) Głupi składa ręce swoje, a je ciało swoje, mówiąc: 06. (RWD) + (BT) + (BJW) Lepsza jest jedna garść ze spokojem: niż obie pełne ręce z pracy wraz z udręczeniem myśli. 07. (RWD/KJV) + (BWP) Potem żem zrezygnował, lecz zobaczyłem odmienną marność pod słońcem. 08. (RWD) + (BWP) Zdarza się, że ktoś jest sam; nikogo nie ma koło siebie: ani syna, ani nawet brata. Zaprawdę posiada za to ogromne, niezmierzone bogactwa, ale jego oczy jeszcze się nie zaczęły nasycać dobrami. W końcu pyta: Dla kogóż ja się tak męczę i odmawiam sobie wszelkiej przyjemności? To także marność, to też bardzo niedobre. 09. (BWJ) Lepiej tedy dwiema być społem, niż jednemu: abowiem mają pożytek z swego towarzystwa: 10. (BT) + (BW) Bo gdy upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma drugiego, który by go podniósł. 11. (BB) Jesliże też dwa społu spać będą, tedy im będzie cieplej, ale jeden jakoż się zagrzać może? 12. (BW) + (RWD) A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać; na wzór sznura potrójnego, który nie tak szybko się zerwie. 13. (BW) + (RWD) Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje żadnego z tych ostrzeżeń. 14. (BG) + (RWD) Bo ów młody jest nawet z więzienia wyjść zdolny, aby królował, a ten i już w królestwie swojemu zubożeć może. 15. (BG) + (RWD) I obserwowałem wszystkich żyjących, którzy chodzą pod słońcem, że przestawali z chłopięciem, potomkiem onego, który miał nastąpić na królestwo po nim 16. (BB) + (RWD) + (BT) Niezliczony też lud jest wszystkich onych. Jak i tych którzy potem będą, a u tych którzy potem przyjdą nie będzie się cieszył takim szacunkiem. Bo jakże by inaczej miało być, i to jest marność i pogoń za wiatrem.

V

01. (BB) Nie skwapiaj się usty twemi, a serce twe niechaj nie będzie prędkie mówić przed Bogiem. Abowiem Bóg jest na niebie, a ty na ziemi; a przetoż mało mów. 02. (BJW) Za wielkiem staraniem sny idą, a w wielości mowie głupstwo się najdzie. 03. (BJW) + (BWP) + (RWD) Za wielkiem staraniem sny idą, a za wieloma snami mowa, zaś jej możenie jest szaleństwem. 04. (BT) + (RWD) Jeżeli złożyłeś jakiś ślub Bogu, nie zwlekaj z jego spłaceniem czynem, bo w głupcach nie ma On upodobania. To, co ślubowałeś, koniecznie spłać! 05. (BB) + (BWP) Lepiej jest nie obiecać, a niżli obiecawszy, nie spłacić potem złożonego ślubu. 06. (BB) + (RWD) Nie dopuszczaj ustom twym, abyś przez nie został obarczony brzemiem grzechów twych, ani mów przed aniołem, iż się to stało przez zbłądzenie, by się snadź Bóg nie rozgniewał dla takich twoich słów, a rozproszyłby sprawy rąk twoich. 07. (BWP) + (BW) + (RWD) Gdy będziesz tedy rozumiał, że coraz liczniejsze są różne mrzonki, mnożą się marności, lecz ty tedy bój się Boga! 08. (BB) Obfitość ziemie jest nade wszytko, a przez oranie trwa stan królewski. 09. (RWD/KJV) + (BWP) + (BB) W każdym razie pierwsze miejsce to dla wszystkich ludzi żyjących na ziemi, by koniecznie dbano o uprawę ziemi, bo i siła króla się na tym opiera. 10. (BB) + (BT) + (KJV) Który się kocha w pieniądzach, nie może ich być nasycon. A kto się kocha w ich gromadzeniu, ten nie korzysta z nich. A i toć jest marność. 11. (BW) + (RWD) Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych potrzebnych, którzy mogliby z niego skorzystać, i jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają. 12. (BJW) Jest i druga niemoc bardzo zła, którąm widział pod słońcem: bogactwa zachowane na złe Pana swego. 13. (BJW) + (BWP) Jest i druga niemoc bardzo zła, którąm widział pod słońcem: bogactwa - trwożliwie strzeżone przez ich właściciela - w końcu zgubę gotują ich właścicielowi. 14. (BB) Jako wyszedł z żywota matki swojej, także się zasię nago wróci do niej, a odejdzie tak jako przyszedł, nie wziąwszy nic z pracy swojej, o której się starały ręce jego. 15. (BJW) + (BB) + (BWP) Jako wyszedł nagi z żywota matki swej, tak się wróci: nie wziąwszy nic z pracej swojej, o której się starały ręce jego, nic nie będzie mógł wziąć z tego, co przecież stanowiło jego własność. 16. (BWP) 17. (BT) + (RWD/KJV) A nadto wszystkie jego dni są spożywaniem w ciemności, w wielkim zmartwieniu, w zagniewaniu i nimożności. 18. (BG) A któremukolwiek człowiekowi dał Bóg majętność i bogactwo, i dał mu w moc, aby ich używał, i odbierał dział swój, a weselił się z pracy swojej: to jest dar Boży. 19. (BW) 20. (BB) + (RWD) Albowiem taki człowiek niewiele pamięta dni żywota swego, gdyż mu Bóg pocieszycielem serca jego.

VI

01. (BG) Jest złe, którem widział pod słońcem, a jest ludziom zwyczajne. 02. (BJW) Mąż, któremu Bóg dał bogactwa, i majętności, i sławę, i nie schodzi niczym duszy jego we wszystkiem czego jedno żąda: lecz mu Bóg nie dał tej mocy, aby pożywał z tego, ale człowiek obcy ono pożre. Toć jest marność i nędza wielka. 03. (BW) 04. (BJW) Abowiem próżno przyszedł, i idzie do ciemności, i zapamiętaniem zgładzone będzie imię jego. 05. (BG) Owszem, słońca nie widział, i nic nie poznaje; a tak odpocznienie lepsze ma, niżeli ów. 06. (RWD/KJV) + (BW) A (Powiadam), że choćby żył dwakroć po tysiąc lat, lecz szczęścia nie zaznał żadnego, to czy nie - i tak - zmierzali wszelako na jedno miejsce? 07. (BJW) + (BB) Wszystka praca człowiecza w uściech jego: a wszakoż chuć jego nigdy nasycona nie będzie. 08. (RWD) Bo w czym - pod tym wzgędem - różni się mądry od głupiego, bo i biedny człowiek przecie potrafi zadbać o to w swoim życiu. 09. (BB) + (RWD) Lepsze jest to, co widzimy, niżli czego się nadziewamy, bo to ci jest próżność - a myśli utrapienie. 10. (BG) + (KJV) + (BB) Czemkolwiek kto jest, już tak nazwano imię jego, i rozeznano jakim jest człowiekiem, i toć jest wniosek, iż ony nie może się swarzyć z tym, który jest bystrzejszy. 11. (BT) + (BB) Bo im więcej przy - ich swarze - słów, tym większa marność, które przymnażają tylko próżności, i jaka z tego korzyść dla człowieka? 12. (BWP) + (RWD) Jednakoż, któż przecie wie, co jest najbardziej pożyteczne człowiekowi w ciągu jego życia pełnego marności i jak cień przemijającego? Kto może mu powiedzieć, co się tu po nim wydarzy?

VII

01. (RWD) Lepsze siły by coś jeszcze znaczyć niż najlepsza maść lecznicza, a w czym jest lepszy dzień śmierci niż urodzin: 02. (BG) Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, przeto, iż tam widzimy koniec każdego człowieka, a żyjący składa to do serca swego. 03. (BW) + (BWP) Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, uszlachetnia się serce. 04. (BWP) 05. (ALL) Lepiej słuchać łajań mądrego niż pieśni pochwalnych głupich. 06. (BT) 07. (RWD) + (BW) Lecz z pewnością długi smutek potrafi sprawić, że mądry się rozwścieczy, to w ten sam sposób, jak przekupstwo wypacza serce. 08. (BB) Zaisteć ucisk człowieka mądrego przywodzi w szaleństwo, a dary odmieniają serce. 09. (BG) Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzu głupich odpoczywa. 10. (BT) 11. (BJW) Nic mów: Co mnimasz za przyczyna jest, że pierwsze czasy lepsze były, niźli teraz są? bo głupie jest takowe pytanie. 12. (BB) Dobra jest mądrość z dziedzictwem, a jest zacnością tym, którzy widzą słońce. 13. (RWD) Przypacz się temu wszystkiemu i orzecz, czyż jest człowiek, który potrafi dociec ładu w tym co Bóg celowo wypaczył. 14. (BWP) 15. (BT) 16. (RWD/KJV) Nie broń słuszności bardziej niż potrzeba, i byś jednako nie wywyższał się swoją mądrością, bo czemu miałbyś zgotować sam sobie zagładę. 17. (RWD/KJV) + (BT) I przeciwnie nie bądź bardzo niezdrożnym, tak abyś nie był głupcem. Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć? 18. (BT) 19. (BT) 20. (BJW) Mądrość więcej umacnia mądrego, niźli dziesięć książąt, którzy są w mieście. 21. (BB) Zaisteć nie jest nikt sprawiedliwy na ziemi, który by dobrze czynił, a nie grzeszył. 22. (BJW) Ale i do wszystkich powieści, które się mówią: nie przykładaj serca twego: abyś snać nie usłyszał sługi twego złorzeczącego tobie. 23. (BB) Abowiem też wiele kroć znasz to do siebie, iżeś też inym złorzeczył. 24. ? 25. (RWD/KJV) + (BB) Więc prowadziłem rozmyślania w sercu swym, abych wiedział i wybadał się, a nalazł mądrość i zażyłość rzeczy, abych też wiedział bezecność głupoty, w tym lekkomyślność i szaleństwo. 26. (BG) I znalazłem rzecz gorszą nad śmierć, to jest, taką niewiastę, której serce jest jako sieci i sidło, a ręce jej jako pęta. Kto się Bogu podoba, wolny będzie od niej; ale grzesznik będzie od niej pojmany. 27. (BT) 28. (BG) Czego zaś nad to szukała dusza moja, tedym nie znalazł. Męża (takiego) jednego z tysiąca znalazłem; alem niewiasty między temi wszystkiemi nie znalazł. 29. (BT) + (RWD/KJV) Tylko, oto co stwierdziłem: Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni doszukali się rozlicznych zmyśleń.

VIII

01. (BT) + (BB) + (KJV/RWD) Więc któż jest mędrcem? I kto zrozumiał znaczenie sytuacji? Istniejąca mądrość sprawia, że oblicze posiadacza jest porządane, a niechęć do oglądania jej się odmieni. 02. (BB) Ja-ć radzę, abyś był posłuszen ustam królewskim, a miał baczność na przysięgę Bożą. 03. (BWP) + (BB) Nie staraj się oddalać sprzed jego oblicza, ani trwaj w rzeczy złej, abowiem cokolwiek mu się zda, uczyni. 04. (BJW) A mowa jego pełna jest mocy, ani mu żaden rzec może: Przecz tak czynisz? 05. (BT) + (KJV/RWD) Ten, kto przestrzega rozkazu, ten nie doświadczy niczego złego, a serce mądrego ma baczenie o czasie i sądzie. 06. (RWD) + (BG) Albowiem wszelka decyzja ma czas i skutki, przetoż wielka niedola trzyma się człowieka. 07. (RWD/M) + (BT) + Bo nie wie wcale, co (teraz) przyjdzie nań; a do tego, aby objaśnić, jakie (dokładnie) to będzie, nie ma nikogo. 08. (BB) + (RWD) + (KJV) Żadnego człowieka nie masz, co by miał moc nad duchem, iżby go (spowrotem) zatrzymać mógł, tak jak nie ma mocy na dzień śmierci, czy to jest - ktoś zwolniony - na polu walki lub czy też nieprawość nie jest oddaną tym, co ją popełnili. 09. (BG/RWD) + (KJV) To wszystko żem widział, a przyłożywszy serca do tego - wyznałem: że jest czas w którym człowiek ma moc nad innym, i jest to na jego własną szkodę. 10. (ALL) Ponadto widziałem, jak nikczemników chowano ze czcią w grobie, w miejscu uświęconym, a Ci, co tam wcześniej spoczywali zostali usunięci, a ludzie w mieście nie pamiętają o tym, Toć jest marność. 11. (ALL) Rezulatem tu tego - zawżdy, że potępienie za złe uczynki nie przychodzi szybko, jest tedy, że wszystko serce synów ludzkich, aby czynili złe rzeczy. 12. (BT) + (BWP) Zwłaszcza że grzesznik czyni źle stokrotnie, nadal spokojnie żyje. Ja jednak wiem, że - zaprawdę - szczęście, które spotka bogobojnych, będzie im dane dlatego, iż boją się Boga, przed jego wejrzeniem. 13. (BWP) + (RWD) + (BG) Wiem również, że bezbożnik nie zazna takiego życia, również ongi nie przedłuży sobie dni, a one podobne do cinia właśnie dlatego, iż się nie boi oblicza Bożego. 14. (BG) Jest też marność, która się dzieje na ziemi, że bywają sprawiedliwi, którym się tak powodzi, jakoby czynili uczynki niepobożnych; zasię bywają niepobożni, którym się tak powodzi, jakoby czynili uczynki sprawiedliwych. Przetożem rzekł: I toć jest marność. 15. (BG) A tak chwaliłem wesele, przeto, iż niemasz nic lepszego człowiekowi pod słońcem, jedno jeść, i pić, i weselić się, a iż mu jedno to zostaje z pracy jego po wszystkie dni żywota jego, które mu Bóg dał pod słońcem. 16. (RWD) I udałem serce swoje, aby rozeznać jaka mądrość jest w zajęciach człowieka, którymi się tak trudzi w dzień, a i w nocy nie dają one spocząć jego powiekom. 17. (BB) I obaczyłem, że we wszej sprawie Bożej nie może człowiek doścignąć sprawy tej, która się dzieje pod słońcem, o której się człowiek stara, aby się jej wywiedział, chociażby też mądry umyślił się jej nauczyć, a wszakoż jej doścignąć nie może. 18. ?

IX

01. (BW) + (RWD) Zaprawdę! Wszystko to rozważyłem w swoim sercu i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy, i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga, tak więc zarówno, czy to miłość, jak i nienawiść, człowiek nie wie, co z tego, co przed nim, aby go spotkało. 02. (BJW) + (DRV) Ale wszystkie rzeczy na przyszły czas zachowane są niepewne, przeto że wszystko jednako spotyka sprawiedliwego i niezbożnego, na dobrego i na złego, na czystego i nieczystego, na czyniącego ofiary i gardzącego nimi. Jako dobry, tak i grzeszny: jako krzywoprzysiężca, tak i ten, który prawdziwie przysięga. 03. (BJW) + (RWD) A toć - przecie - jest nagorsza ze wszystkiego (co się dzieje pod słońcem), że się jednako ze wszystkimi dzieje. Przeco i serca synów człowieczych mogą napełnić się złoścą, aż do wzgardy w swym żywocie. A potem wszystkim, zostają doprowadzeni, do zmarłych. 04. (RWD) Wbrew temu, przecie każdy, kto zalicza się do liczby żywych, może mieć jaką nadzieję; tak, jak żywy pies przewyższa zdechłego lwa. 05. (BB) + (RWD) Abowiem ci, którzy żywą, wiedzą, iż pomrzeć mają, ale ci, co pomarli, ni o czym nie wiedzą i nie mają już dalej żadnej zapłaty, gdyż baczenie ich przechodzi w zapamiętanie. 06. (BWJ) + (RWD) Miłość też i nienawiść, i zazdrości pospołu wstrzymane, ani mają części na tym świecie, i w uczynku, który się dzieje pod słońcem. 07. (BW) + (RWD) Nuże więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu - skoro już je posiadasz - dawno jest miłą twoja czynność. 08. (BT) 09. (BWP) + (RWD) Idź - przez życie - z niewiastą, którą ukochałeś. Przez życie dane ci od Boga, iż snać pełne marności pod słońcem, przy tym, co zostało udzielone, i przez wszystkie trudy, bo taką jest twoja cząstka w życiu? 10. (BB) + (RWD) Wszytko, co przyjdzie do rąk twoich ku uczynieniu, czyń wedle możności twojej, abowiem w grobie, kędy ty dojdziesz, nie masz żadnej pracej, myśli, mądrości, ani umiejętności. 11. (RWD) Potem dokładniej się przyjrzałem poczynaniom człowieka, tu zajmującym się - pod słońcem, że zawody w biegi nie tylko dla najszybszych, tak jak loss bitwy nie zależy od mocnych, także nawet mądremu może zbrakonąć chleba, ani nie ma stałego bogactwa w mocy roztropnych, a dla uczonych codziennych kożyści, bo im wszystkim przydarzają się szanse i okresy. 12. (BB) + (RWD) Gdyż tedy żaden, żaden człowiek nie wie czasu swego, jako ryby, które sieciami łowią i jako ptaki, które w sidłach imają, także ludzie będą imani czasu nieszczęścia, gdy na nie nagle przypadnie. 13. (RWD) Nadtom widział, czym jest mądrość pod słońcem, i to zdarzenie - u mnie - ostało się wielkim. 14. (WJW) Miasto małe, i mało w niem mężów: przyciągnął przeciwko niemu król wielki, i obległ je, i pobudował szańce w około, i dokonało się oblężenie. 15. (BB) + (RWD) I nalazł się w nim człowiek ubogi, ale mądry, a wybawił miasto ono mądrością swoją, a wżdy żaden nie pominał na onego - ubogiego człowieka. 16. (BB) + (BW) Tedym ja powiedział, iż mądrość większa niżli moc, a pomimo wszystko mądrość ubogiego wzgardzona bywa, i słów jego się nie słuchają. 17. (RWD) Słowa mądrego, które usłyszały uszy mieszkańców, zostały wypowiadane łagodnie, i więcej znaczyły niż krzyk ongiego króla, który panował wśród głupców. 18. ? 19. ? 20. ?

X

01. (BB) + (RWD) + (M) Jako mogą zdechłe muchy złą wonią czynią olejek u aptekarzów, tak odrobina głupoty przeważyć może wielką mądrość i chwałę. 02. (BB) + (RWD) Serce mądrego jest ku prawej ręce, a serce szalonego jest ku lewej stronie jego postępowania. 03. (KJV / BW) + (RWD / DRV) Tak, i głupi po którejkolwiek drodze idzie, widać, że wielkość jego mądrości - zawodzi go, i wszystkich cenionych ocenia za głupców. 04. (RWD) Jeśli wzbudzisz gniew zwierzchnika twojego, zachować cierpliwość w duchu, bo w ten sposób zapobiegniesz większemu atakowi. 05. (RWD) + (M) Bo widuje się zło - istnieje ono pod słońcem, jak gdyby błąd, który idzie wprost od oblicza władcy. 06. (BG) + (RWD) + (BWP) Że głupi wywyższani bywają w godności wielkiej, a pełnowartościowi w mądrość - świadomie - nisko siadają; 07. (M) + (RWD) Widywałem pachołków na koniach. Widywałem nisko chodzących - po ziemi, jak słudzy - suwerenów. 08. (RWD) + (BB) A przecież: Ten który dół kopał, samże weń wpadnie, a który rozgradza płot, doczeka tego, że ukąsi go wąż. 09. (RWD) + (BWP) + (BB) I, kto chwyta za kamienie, sam nimi dostaje, a kto podrębuje drzewa, wdawa się w niebezpieczeństwo. 10. ? 11. (BG) + (RWD) Jeźli ukąsi wąż, nic nie pomogą pieniądze na słowa zaklinacza. 12. (RWD) + (BT) + (M) Tak, dla ludzi ust mędrca, bo [wywodzą] słowa dziękczynne, a wargi głupca połykają jego samego. 13. (M) + (RWD) + (BB) Początkiem słów ust jego jest nierozum, a koniec - groźna szaloność. 14. (BT) + (na kńcu !) A głupiec mnoży słowa. Nie wie [przecież] człowiek, co będzie, bo kto mu oznajmi, co będzie potem! 15. (BB) + (RWD) + (M) Szalonych robota spracuje je, którzy nie widzą drogi do miasta. 16. (BJW) + (M) + (RWD) Biada tobie ziemio, której król jest obsadzonym dziecięciem, lub której książęta już od rana jadają. 17. (M) 18. (M) + (RWD) + (BT) + (BJW) Bo skutkiem lenistwa pochyla się dach, a gdy ręce są opuszczone, będzie przeciekał dom. 19. (RWD) + (BG) Tymczasem, dla uweselenia gotują uczty, i wino rozwesela żywot; ale przecie pieniądze do wszystkiego dopomagają. 20. (RWD) + (M) + (BJW) Mając, na uwadze, co powiedziałem: Nawet w myśli swojej nie złorzecz Królowi, a w skrytości pokoju twego, nie łaj bogatemu. Bo ptacy powietrzni głos twój zaniosą, a który ma skrzydła oznajmi powieść.

XI

01. (M) + (BB) + (RWD) Posyłaj twój chleb po obliczu wód, abyś nawt po wielu dniach najdziesz ji. (Przysłowie) 02. (BWP) + (RWD) + (BB) Podziel się nim z siedmiu albo nawt ośmiu innymi, abowiem nie wiesz, co ma przyjdzie złego na ziemię. 03. (M) + (RWD) Bo przecie gdy napełnią się chmury deszczem, opróżnią się deszczem na ziemię wylejąc go. A burza wyrywająca drzewa, przyszedłwszy z południa na północ, czy na odwrót, wyrwaszy je, i uszedszy, odsłania je, i widać, że gdzie upadły tam i można je odnaleść. 04. (M) + (RWD) Kto szuka czasu bez wiatru, nie doczeka pory zasiewów, a ten który obawia się, że nadejść może kiedyś i burza nie będzie żął. 05. (BG) + (RWD) Jako ty nie wiesz, która jest droga takiego wiatru, i na podobieństwo, nie wiesz, jak się zrastają kości w żywocie brzemiennej: tak nie wiesz sprawy Bożej, który i wszystko, i te czyni. 06. (BJW) Z poranku siej nasienie twoje: a w wieczór niech nie odpoczywa ręka twoja: bo nie wiesz które lepiej wznidzie, to abo ono, i jeśli oboje spółem, lepsze będzie. 07. (BB) Wdzięczne jest światło i miła rzecz jest patrzać oczom na słońce. 08. (BG) A wszakże, choćby przez wiele lat żyw był człowiek, a przez te wszystkie weseliłby się, tedy przywiódłszy sobie na pamięć dni ciemności, jako ich wiele będzie, cokolwiek przeszło, uzna być marnością.

XII

01. (BG) + (BJW) + (RWD) + (M) Pamiętaj tedy na stworzyciela swego we dni młodości twojej, pierwej niżeli nastaną dni udręczenia, i zanim zbliżą się dni podobniejsze do nocnych, kiedy musisz rzec: Nie cieszą mnie one. 02. (BJW) + (RWD) Póki się nie zaćmi słońc, i jeszcze zanim światło przygaśnie, i księżyc, i gwiazdy jaśnieją Ci, i póki zdążasz wykorzystać porę przed powrotem obłoków. 03. (RWD) + (BT) + (BWP) Zanim zaczną drżeć stróżowie domostw, i pochylać się będą silni mężowie, i ubędzie - zdolnych mielić - kobiet, i posmutnieją wszystkie patrzące przez okna. 04. (RWD) + (M) Wtedy zamknięta będzie bram od ulicy, i nie będzie słychać głosu żaren, a wstawać się będzie na głos i ptaka, i kiedy córki przestaną śpiewać swoją pieśń. 05. 06. 07. 08. 09. (BW) + (M) + (RWD) A kaznodzieja nie tylko był mędrcem, uczył on także lud wiedzy, rozważał i badał, i ułożył wiele przypowieści. 10. (BG) Starał się kaznodzieja, jakoby znalazł powieści wdzięczne, i napisał, co jest dobrego, i słowa prawdziwe. 11. (BG) Słowa mądrych podobne ościeniom, i podobne gwoździom wbitym; słowa tych, którzy je złożyli, podane są od pasterza jednego. 12. (BG) A tak, synu mój! z tych słów się dostatecznie upomnieć możesz; albowim składaniu wielu ksiąg końca niemasz, a wiele czytać, jest spracowanie ciała. 13. (BG) Suma wszystkiego, coś słyszał: Boga się bój, a przykazań jego przestrzegaj, bo na tem człowiekowi wszystko zależy; 14. (M)LOSOWE

W tym miejscu znajdują się losowo...

Autopromocja

Kontakt

Gdybyś znalazłeś błąd na stronie lub chcesz o coś zapytać, to w tym miejscu podałem dane kontaktowe, które umożliwią Ci skontaktowanie się ze mną.

Telefon: +48.(669) 688-231
Adres: 22-500 HRUBIESZÓW
E-mail: Kliknij tu...